Mutiara Guru

Hukuman menyatakan motivasi atau sikap yang salah
dibalik perkataan atau tingkah laku seorang anak.
Hukuman menjelaskan kesalahan dan megajarkan yang benar.