Mutiara Guru

Kemandirian anak tidak terbentuk begitu saja, perlu kerjasama dan kerja keras para orangtua dan pendidik, dan penyerahan penuh kepada Tuhan.
- Welni -