Mutiara Guru

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 237 - Saling Menasihati

Diperlukan pengetahuan yang baik tentang Firman Allah agar dapat menasihati dengan tepat.
- Gene A. Getz -