Mutiara Guru

Edisi PEPAK: e-BinaAnak 341 - Guru Sekolah Minggu

Setiap guru dipanggil pada misi penyelamatan anak.
Dengan meyakini panggilan ini
guru akan semakin bertambah semangat
untuk melayani
-- Paulus Lie --