Mutiara Guru Edisi - 500

Tuhan punya rencana dalam seluruh masa hidup manusia, termasuk masa kanak-kanak.