Mutiara Guru Edisi 657

Kategori Bahan PEPAK: Guru - Pendidik

Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan.
(Amsal 23:12)