Mutiara Guru Edisi 659

Kategori Bahan PEPAK: Guru - Pendidik

"Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah."
(Amsal 15:1)